Hjälp till och svara på enkäten om Ledarperspektiv

Ledarperspektiv meddelade i avsnitt 50 att det nu kommer hållas ett längre uppehåll innan det släpps fler avsnitt. Under pausen kommer flera ljudklipp från tidigare avsnitt att publiceras liksom repriser av de viktigaste avsnitten. Pausen är nödvändig dels för att vila och dels för att tiden behövs till andra projekt, men också för att fundera kring och finslipa upplägget av Ledarperspektiv. I denna process är din hjälp önskvärd!

Simon Lindberg och Fredrik Vejdeland tackar därför stort på förhand till alla som vill skicka sina svar på nedanstående frågor i ett e-post till [email protected]. Svara gör du genom att skicka nummer 1-10 följt av ditt svar eller svarsalternativ på respektive fråga, exempelvis skulle det kunna se ut så här:

1. a    2. b    3. c    4. d    5. e   6. a    7. 1, 2, 3, 4, 5   8. Eventuell text.   9. Avsnitt 10, 20, 30, 40, 50
10. Ni är helt fantastiska!

De tio frågorna kommer här:

1. Hur ofta lyssnar du på Ledarperspektiv?
a) Lyssnat (i stort sett) varje vecka sen starten.
b) Lyssnar oftast.
c) Lyssnar regelbundet, kanske varannan vecka i snitt.
d) Lyssnar någon gång per månad om ämnet verkar intressant.
e) Lyssnar mer sällan än en gång per månad.

2. Har det hänt att du gått tillbaka och lyssnat på avsnitt som är mer än en månad gamla?
a) Jag har lyssnat på flera äldre avsnitt jag redan hört för att få upprepning i viktigt kunskap.
b) Jag har lyssnat på några äldre avsnitt jag tidigare missat.
c) Ja, en eller två gånger.
d) Nej, aldrig, men kommer kanske göra det nu under uppehållet.
e) Nej, aldrig, och kommer inte göra det heller.

3. Lyssnar du på hela avsnitten?
a) Ja, alltid.
b) Oftast, det kan dock hända att jag spolar lite, alternativt missar något av slutet.
c) Ibland.
d) Sällan.
e) Nej, lyssnar alltid bara på ett speciellt segment eller spolar mig igenom.

4. Vad tycker du om längden på Ledarperspektiv (En till två timmar)?
a) Alldeles för kort! Vore bättre med flertimmars-avsnitt för att verkligen bena ut saker.
b) Bra, men hellre två timmar än en timme.
c) Perfekt!
d) Bra, men hellre en timme än två timmar.
e) Alldeles för långt! Vore bättre att göra det väldigt kort och koncist.

5. Ledarperspektiv är lite underhållning och mycket information. Det förekommer en del skämt, men med en överlag allvarsam ton. Det förekommer aldrig jinglar, drops eller musikpauser. Vad tycker du om detta upplägg för programmet?
a) Hade önskat en ännu mer seriös ton där det inte skämtades alls.
b) Oftast bra. I enstaka fall kan det bli för mycket skoj.
c) Perfekt som det är!
d) Hade gärna sett åtminstone någon musikpaus och jingel.
e) Tycker det är alldeles för allvarligt och stelt. Hade velat ha mycket mer show!

6. Lyssnar du på andra av Nordisk Radios podcasts, utöver Ledarperspektiv?
a) Jag lyssnar (i stort sett) på allt Nordisk Radio publicerar.
b) Utöver Ledarperspektiv lyssnar jag regelbundet på en eller två podcasts varje vecka.
c) Jag lyssnar främst på Ledarperspektiv, men någon, eller ett par gånger per månad, på något annat.
d) Jag lyssnar bara på något annat i undantagsfall.
e) Jag lyssnar inte på något annat på Nordisk radio, men däremot på andra podcasts.

7. Kan du betygsätta 1-5 hur bra de olika segmenten är? 1 betyder att du helst skulle vara utan det i framtiden och 5 att du gärna hade sett att segmentet utökades på bekostnad av andra. Samma betyg kan delas ut flera gånger.
a) Vejdelands inledning.
b) Lindbergs arbetsvecka.
c) Veckans betraktelse.
d) Veckans nyhet.
e) Den ideologiska/taktiska frågan.

8. Har du tips på framtida förändringar så som nya fasta segment eller speciella temaavsnitt?

9. Finns det något eller några avsnitt du verkligen tycker sticker ut som bättre än andra. Om ja, vilket/vilka?

10. Har du något övrigt att tillägga?