Youtube får statligt stöd från USA

Från RN Direkt#144 där Henrik Palmgren från redice.tv medverkade och berättade om hur deras kanaler censureras av bl.a Youtube.