Viktor Törnekes plädering i Göteborgsrättegångarna

Från RN DIREKT#180, där man spelade upp en ljudupptagning från veckans fortsatta juridiska process kring Nordiska motståndsrörelsens demonstration 2017.