Vidkun Quisling gjorde 1. mai till offentlig fridag