Varför svenskar får mindre sjukvård på grund av invandringen

Förutom att fler måste ha sjukvård och att invandrare inte har några problem att belasta systemet så finns det en anledning till varför svenskar får både sämre och mindre sjukvård.

Ur Den enda valpodden – 26/8: “Hudfärg kan vara en indikator på bristande tankeverksamhet”