Vad är bäst ur vårt perspektiv?

Simon Holmqvist om Ukrainakonflikten och vad som bör vara utgångspunkten när man gör ett ställningstagande.

Ur RN DIREKT#239: Roe v. Wade och “det stora fosterländska kriget”