Urkult om Urkultfestivalen

Grabbarna i Urkult diskuterar kontroversen med festivalen Urkult.