SVT förvanskar litterärt verk

Juristen Henrik Johansson, som företrätt Nordfront och Nordiska motståndsrörelsen mot Svenska Akademien, berättar hur aktörer som SVT medvetet förvanskar ett betydelsefullt litterärt verk medan Svenska Akademien inte vidtar några åtgärder.

Ur RN DIREKT#201: Slutord om Svenska Akademien, rasism och metal