Svensk ungdom – slå tillbaka!

I senaste avsnittet av NR Småland berättas om hur det under en natt genomfördes sju sprayaktioner vid gymnasieskolor i Småland – samma antal som i näste 2 – i en landsomfattande aktion.

I programmet uppmanas sedan svenska ungdomar att slå tillbaka och Robert tipsar om att gapa på främlingar i trafiken och se hur enkelt det hela faktiskt är.

Läs mer om aktionerna på Motståndsrörelsen.se