Simon försökte upplysa naiva lärare redan som elev