Salafister på Sis-boende i Västsverige

Salafister jobbade med utsatta ungdomar, tillhörande Statens institutionsstyrelse (Sis), i Västsverige. Med hjälp av rasist-kortet fick de jobba kvar på Sis-boendet.

Ur NR Bohuslän #71: Salafister och kondomer