Pär Öberg ringer till Sparbanken Syd om Freddy Nerman

Från RN DIREKT#153, där Pär Öberg ringde till Sparbanken Syd som ombud för Freddy Nerman, som är nästeschef för Näste 3 och senast har fått sitt hus nedbränt och sitt bankkonto avstängt.

I klippet omnämner Öberg Swedbank i samband med Sparbanken Syd, detta är ett missförstånd gällande Sparbanken Syds historiska koppling till Swedbank, i nuläget är Sparbanken Syd helt fristående från Swedbank.