Officiella siffror kring Corona i Kina och resten av världen

Från RN DIREKT#156, där diskuterade länders statistiska rapportering kring Coronapandemin.