Nordhtoppen och Malvå stad

Grabbarna i Mer än ord får hybris och tänker namnge bergstoppar efter sig själva.

Ur MÄO#136: Gubbstön i Sarek