“Modigt att stå upp mot Svenska Akademien”

Juristen Henrik Johansson, som företrätt Nordfront och Nordiska motståndsrörelsen mot Svenska Akademien, gästade Radio Nordfront.

Ur RN DIREKT#201: Slutord om Svenska Akademien, rasism och metal