Maktelitens mål – alla ska vara ängsliga och självreglerande