Hvorfor Motstandsbevegelsen ikke søker tillatelse til å gjennomføre offentlige aksjoner