General Lukov, ahead of his time

Från RN DIREKT#152, där man bjöd in Plamen Dimitrov från Bulgarian National Union för att berätta om Lukovmarschen.