“Folks bekvämlighet, det är det som är den stora fienden.”