Farorna med “Nätverket”

Ett frimurarliknande näverk inom den nationella rörelsen som dessutom bereder plats åt folkets fiender. Är detta något som nationella borde acceptera?

Ur RN DIREKT#195: Bulletin.nu och Joe Biden i fritt fall, med Jonas De Geer som gäst