Det handlar inte om dina intressen

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Här uppmanar Mer än ord sina lyssnare att se bortom sig själva.

Ur MÄO #69.