“Det beundrar jag”

Från RN DIREKT#147 där Radio Nordfront diskuterade vidareutvecklingen i Iran, och huruvida man bör stödja Iran i deras kamp.