Avslöjade Ygeman att regeringens coronabeslut tas av dolda makthavare?

Fattar regeringen egna beslut kring coronarestriktionerna eller är man underordnad någon annans vilja? Och varför talar inte Ygeman om vilka som utgör denna dolda hand?

Ur Mimers Brunn #19: Kungligheter, Corona och Konspirationer