Apekopper – hva du skal gjøre hvis du ikke ønsker å bli smittet