Anders stod inte ut att vara lärare – fann svaren i nationalsocialismen

Anders Jonsson från Sverige gästade Hold Fanen Høyt! för att berätta om sitt uppvaknande och engagemang i Nordiska motståndsrörelsen.

Ur Hold Fanen Høyt! #37 – Intervju med Anders Jonsson, Vår vei og 1. mai