Varför hade du den där väskan egentligen?

Från RN DIREKT#156, där man intervjuade den s.k “”lönnmordsnazisten”” Peter Holm, som fick berätta om rättegångarna som hölls 2018 i samband med en husrannsakan.