Fackföreningen OFFC

Från RN DIREKT#146 där den Iranska patrioten Shahrokh Razavi deltog för att berätta om situationen i Iran, men också i den inledande delen av diskussionen berättade om sin fackförening.