Svenska folket har uppror i blodet!

Nordiska motståndsrörelsens uppgift är att väcka upprorsviljan hos en tillräckligt stor del av folket.

Ur MÄO#124: A.C.A.B.