Skurkstaten Israel

Från RN DIREKT#180, där Simon Holmqvist berättade vad som är det egentliga syftet med Israels existens.