Skillnaden mellan en liberal och en konservativ

Från RN DIREKT#168, där man diskuterade skillnaden mellan konservativa och liberala i framförallt den amerikanska kontexten.