Skåningar vs stockholmare

Skåningarnas speciella intresse avspeglar sig även i Motståndsrörelsens kamprapporter från Syd.

Ur MÄO #85.