Öbergs passning till Damberg

Mikael Damberg (S) vill övervaka hela befolkningen utan brottsmisstanke. Pär Öberg håller inte med och ger uttryck för sina önskningar.

Ur Radio Nordfront sänder live i sista sekunden