Kannisto: “Jag tycker faktiskt synd om Ola Friberg och Sara Leifsdotter”