Judisk media är tyst om upploppen

Från RN DIREKT#167, där man diskuterade hur judiskt styrd mainstream media är tyst om dom urartade black lives matter upploppen.