Jimmy Thunlind från Mimers Brunn stöter på ljudefrågan i Radio Nordfront