Hur bandet Hets Mot Folkgrupp kom till

Tobias Malvå berättar om hur bandet Hets Mot Folkgrupp, med sina episka och grova texter, kom till. Självfallet hade Malvå ett finger med i spelet.