Hipsters som slåss

Nazister är egentligen bara hipsters…

Ur MÄO#37