Har valget i USA noe å si for oss nasjonalsosialister?