Göteborgsrättegångarna hör inte hemma i en demokrati

Från RN DIREKT#180, där man disktuerade dom fortsatta så kallade “Göteborgsrättegångarna”, där åklagaren vill döma samtliga deltagare på demonstrationen 2017 för hets mot folkgrupp.