Erik Wuttudal reflekterar över Island

Från MÄO#61 där Erik Wuttudal från Näste 2 reflekterar över dagens aktivism på Island.