Björn Skylling utmanas på envig

Punschpatrioterna i “Svea Orden” anser att Tyrrunan har “kidnappats” av Nordiska motståndsrörelsen. Mer än ord anser att enbart den som vinner i envig har rätt till denna krigiska runa.

Ur MÄO#123: Champagnenationalister raus!

Relaterad artikel: Punschpatriotisk orden lovar att ”återta runorna från nazisterna”