Alla experter är mot ett förbud

Enligt TT ska den parlamentariska kommitté som utreder förbud mot så kallade rasistiska organisationer föreslå att riksdagen röstar igenom ett förbud av ”deltagande i rasistiska organisationer”. Att förslaget ska gå igenom lagrådet och att experterna säger nej är dock något som TT inte vill informera läsarna om.

Ur RN DIREKT#191: Kan man förbjuda “rasistiska organisationer”?