Alex från N2 berättar om hur en kvinna reagerade under deras aktivitet