Äktenskapslagar på vikingatiden

Från RN DIREKT#146 där man mot senare delen av programmet diskuterade äktenskap och Tobias Lindberg hade ett intressant inlägg om hur lagar kring äktenskap såg ut på Vikingatiden.