Om Radio Nordfront och den viktiga Göteborgsrättegången

I tre avsnitt i rad har vi på Radio Nordfront diskuterat den pågående rättegången i Göteborg, där sexton personer står åtalade för åsiktsbrott och våldsamt upplopp på extremt suspekta grunder och totalt mot rådande praxis. Så även i gårdagens avsnitt, då Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg gästade oss för att berätta om vad han sett och hört under föregående vecka.

Inledningsvis var vår planering att diskutera bakgrunden till rättegången i ett avsnitt, vilket vi ägnade hela RN DIREKT#136 åt, för att sedan sammanfatta rättegången i ett avsnitt när den avslutats, alternativt när tingsrättsdomen kungjorts. Eventuellt tänkte vi kommentera däremellan, om något intressant hade skett under veckan.

Många kanske undrar varför vi tar upp detta i varje avsnitt ändå. Förutom att det är en principiellt viktig rättegång för yttrande- och mötesfriheten är det framförallt eftersom det hela tiden kommer glada nyheter från rättegången, så kallade vita piller.

Sådant är det inte gott om i dagens samhälle, speciellt om man betänker vad det är som åklagaren faktiskt försöker göra. Därför anser jag att det är väldigt viktigt att lyfta fram att åklagaren blir mer och mer uppgiven, att han inte ens lyckas komma med tidsangivelser på de filmer han använder för att beskriva ett händelseförlopp och att journalister, poliser och till och med Säpo-representanters vittnesmål hela tiden går emot åklagarens påståenden.

När en domstol ska bedöma ett mål ska de förstås först och främst köpa åklagarens argumentation, men också bedöma de bevis och vittnesmål som åklagaren åberopar som stöd för argumentationen. Det är lätt att tänka sig att de politiskt tillsatta nämndemännen i tingsrätten redan på förhand har köpt själva argumentationen, men som det ser ut nu kan knappast granskningen av själva bevisen hålla – åtminstone inte i de högra instanserna.

Därmed borde de åtalade i slutändan frias, men vi vet ju samtidigt att vi lever i ett samhälle där rättssäkerheten som bäst är svag för oppositionella. Flera medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen har dömts för hets mot folkgrupp på extremt lösa grunder, däribland Motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg och flera ansvariga utgivare för Nordfront.

Om det här mot allt sunt förnuft och praxis likväl går åklagarens väg hela vägen till Högsta domstolen så kan rättsväsendet egentligen bara sluta hålla rättegångar mot dissidenter, eftersom varken åklagarens förmåga att argumentera eller bevis räknas in ändå när man ska döma.

Så Radio Nordfront – likväl som andra poddar på Nordisk Radio – lär få all anledningen att även i framtiden prata om denna historiska clownrättegång.

Förövrigt är jag mycket nöjd med gårdagens Radio Nordfront. Robert Eklund har gjort inhopp för Pär Öberg medan han har haft fullt upp med rättegången och har gjort ett kanonjobb. Jag och Eklund är ju vana att surra på tillsammans efter allt vi gjort i Studio Bothnia, så det har funkat jättebra.

Det har också varit hög energi i chatten de senaste avsnitten, vilket gillas. Fördelen med livesända poddar är just interaktionen med lyssnarna. Jag fick också snacka lite om black metal, vilket jag förstås gillar. Kanske dags för ett Open mic i ämnet?