URKULT #08: Make Black Metal Hate Again – Again [NSBM]

Då avsnittet inte höll för en juridisk granskning av vår ansvarige utgivare fick vi ta ned det. Efter ett visst – och stundtals mödosamt – censurarbete är avsnittet nu tillbaka i en form som passar Sveriges allt snävare åsiktslagar.

Detta avsnitt behandlar vad som förmodligen är hårdrocksvärldens  mest kontroversiella subgenre: Nationalsocialistisk Black Metal, vanligtvis förkortat till NSBM.

NSBM skulle kunna beskrivas som en utsprängning ur den bredare svartmetallen, av grupper som tröttnat på den kommersialisering och urvattning som fått genren att stagnera med tiden, samt som ett sätt att ge uttryck för en radikalnationalistisk världsåskådning. Namnet till trots så följer inte alla band en strikt nationalsocialistisk ideologi, även om så ofta är fallet.

Få kulturyttringar är lika polariserande, bespottade och skräckinjagande som NSBM är. Ämnet är så pass tabubelagt att det är sällsynt att finna kulturanalyser eller öppna diskussioner om det. Därför ser vi det som en glädje att få tillfället att röra om i grytan och ta vårt tjänsteansvar och behandla detta för Urkult högst relevanta ämne. Det är dessutom ett av våra mest efterfrågade teman, vilket gjort att vi tagit oss tid med att behandla det på ett värdigt sätt.

I avsnittet så försöker vi oss på att ge en beskrivning av de historiska förutsättningar som gav upphov till subgenren, samt hur den bör definieras. Vi bemöter också många av de ihärdiga fördomar som omger ämnet och diskuterar lämpligheten av att kombinera nationalsoialism med svartmetall.

Andra ämnen som diskuteras är esoterisk Hitlerism, NSBM:ens utveckling i öststaterna och nationalsocialismen som ideologi. Är man intresserad av att fördjupa sig i NSBM ytterligare så kan vi rekommendera vår intervjuserie i två delar med en av subgenrens upphovsmän och mest inflytelserika gestalter: Hendrik Möbus vilket man kan göra nedan:

NYTT FRÅN UNDERJORDEN

  Ulfs tips: Simons tips: Linus tips:

Urkult är en kulturpodd som kommer ut en gång i månaden. Inriktningen är mörk musik, såsom svart- och dödsmetall, neofolk och rituell ambient folkmusik. I programmet kommer man att diskutera kulturella frågor som är relaterade till den mörkare musikens värld.

Programledare är Ulf Larsson och medarbetare är Simon Holmqvist och Linus Persson.


Prenumerera på Urkult med RSS