Lifsferill

Fokus

Lifsferill är en podcast för att nå ut med både nya och gamla tankar kring olika ämnen inom prepping, självhushållning och ämnen däromkring.

Det som förs fram i podden är inte att betrakta som organisationens ståndpunkter utan är utryck av erfarenheter, kunskap och intresseområden från både medverkande som gäster.

Målgrupper

Lifsferill riktar sig först och främst till de som har börjat förstå att kunskap inom ämnet kan vara avgörande för överlevnad om utvecklingen fortsätter på inslagen väg.

De frågor som diskuteras avser att att utbilda och väcka nyfikenhet och intresse till att fortsätta lära sig mer.

Arbetssätt

Lifsferill har oftast med en eller flera gäster och avsnitten handlar i regel om ett ämne med viss utsvävning runt om ämnet.

Det spelas ett flertal låtar i programmet och en eller flera av dessa brukar ha någon form av koppling till ämnet för avsnittet.

Målsättningar

Lifsferills målsättning är att visa en bredd på vad nationalsocialism kan innebära och vad vi strävar efter så som förhållingssätt till natur, djur och ett hållbart samhälle. Men också att få folk att lära sig att ta hand om sig själva i alla lägen samt att leva energisnålare, mer i samklang med naturen och minimera onödig konsumtion.