Hur länge är man “kopplad” till en nationell organisation? 223
Finns det någon preskribtionstid för om man varit “kopplad” till Nordiska motståndsrörelsen men inte varit det på flera år? Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg svarar på frågan och konstaterar även […]Läs mer & kommentera!