Lotta om när vänsterextremister försökte tränga sig in i hennes hem 435
Sex stycken beväpnade AFA:iter försökte bryta sig in hos en mamma och hennes son, något som dock inte gick så bra för de antifascistiska kämparna. Här berättar Lotta om händelsen. […]Läs mer & kommentera!