Är Säpos “brottsaktiva individer” verkligen brottsaktiva? 170
Urklipp ur Simon Holmqvists intervju med Säkerhetspolisens pressekreterare Gabriel Wernstedt. Enligt Wernstedt går det tusentals brottsaktiva extremister lösa ute i samhället. Men om dessa aktivt begår brott, varför grips och […]Läs mer & kommentera!